කොළඹ වරායේ අක්කර 13 චීනෙට දෙන්න එපා! වරාය වෘත්තීය සමිතිවලින් ජනපතිට ලිපියක්!

කොළඹ වරායේ අක්කර 13ක ඉඩම දකුණු ආසියානු සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය නමින් හවුල් ආයෝජන ව්‍යපෘතියක් සඳහා චීන සමාගමකට පැවරීමට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාව වහා අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලමින් වරාය ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවා ඇත.

වරායේ අනාගත සංවර්ධන උපාය මාර්ග සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඉතාමත් සංවේදී ස්ථානවල පවතින ඉඩම් කිසිදු හේතුවක් මත විකුණා දැමීමට කටයුතු නොකරන්න යැයි එම ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

කොළඹ වරාය නගරයට මායිම්ව, සී.යි.සී.ටී., එස්.ඒ.ජී.ටී., සහ බටහිර පර්යන්තයට පිවිසෙන මාර්ගයේ පිහිටා ඇති අක්කර 13 ක ඉඩම චීනයට වැඩි කොටස් හිමිකාරිත්වයක් ඇති සී.අයි.සී.ටී. සමගමට ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.මේ යෝජනාව ඉදිරිපත්වී ඇත්තේ, කොළඹ වරායේ දකුණු අසියානු සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන හවුල් ව්‍යපෘති යෝජනාවක් ලෙසය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් වරාය අධිකාරිය වාර්ෂිකව මෙහෙයවන සේවා සැපයුම් ප්‍රමාණයෙන් 70% ක් අහිමි වන බව වරාය ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති ජනාධිපතිවරයාට යොමු කළ ලිපියෙන් පෙන්වා දී ඇත.

වසර 35 ක කාලයක් සඳහා විකිණීමට සූදානම්වන මෙම ඉඩම අනාගත වරාය සංවර්ධනයේදී උපාය මාර්ගික අතින් ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක පිහිටා ඇති බවත් රට මුහුණදී ඇති දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණදීම සඳහා බංග්ලාදේශයෙන් පවා ඩොලර් යදිමින් යන මොහොතක රටට ඩොලර් ලැබෙන ඉතා සීමිත මාර්ගවලින් එකක් වන වරාය සේවා චීනයට විකුණා දැමීමට කටයුතු කිරීම ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් කළ මහජන අභිලාෂයන් සමග සමපාත වන්නේ කෙසේදැයි වෘත්තීය සමිති සිය ලිපියෙන් ප්‍රශ්න කර ඇත.