වී 60 දුන්නත් පාඩු බව ගොවියන් කියද්දී, 55ට ගන්න කැබිනට් තීන්දුවක්!

යල කන්නයේ වී මිලට ගැනීමේදී කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 55 බැගින් වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා මිලදී ගැනීමටත්, ඒවා සතොස හරහා විකිණීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරලා.

වී මිලදී ගැනීමේදී රුපියල් 60ට මිලදී ගැනීම තමන්ට පාඩු බව පහුගිය සතියේ පොළොන්නරුවේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ හමුවේ ගොවීන් කීවා මතක ඇති. ඒ අවස්ථාවේ උද්වේගකර තත්වයක් පවා ඇති වුණා.

ගොවීන් කියන්නේත් මේ රටේ මිනිසුන්. සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්. දැන් වෙළඳපළේ තියෙන මිලගණන්වලට ඔවුන් බඩු මිලට ගන්න ඕනෑ. ඉතින් වෙළඳපළේ බඩු මිල ඉහළ යද්දී එයාලාට වැඩිපුර මුදල් ඕනෑ වෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ සේවාවටත් හරි මිලක් ලැබෙන්න ඕනෑ.

අගමැතිවරයාගේ සහ ආණ්ඩු පක්ෂ නායකයාගේ පුතා ඉස්සරහ තියාගෙන ගොවීන් කරපු ඉල්ලීම ගැනවත් තඹ සතේක කැක්කුමක් නැති බව තමයි රුපියල් 55ට වී මිලදී ගැනීමේ තීන්දුවෙන් පේන්නේ.

වී අලෙවි මණ්ඩලය තමයි ඉස්සර ගොවීන්ගෙන් වී මිලට ගත් ප්‍රමුඛ ආයතනය. එහෙත් දූෂණ වංචා වගේම වෙළඳපොළ තරගකාරීත්වය එක්ක ඒ ආයතනය දුර්වල වුණා. ගබඩා පහසුකම් පවා සීමා වුණා. දැන් ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ ආයෙත් වී වෙළඳාමට බහින්න වාගෙයි.

ඒත් ඔය කතාව සිහිපත් කරද්දී මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව මීට කලින් ඇහුවේ ‘කොහෙන්ද අප්පා ආණ්ඩුවට ඕවා කරන්න සල්ලි?’ කියායි.

කැබිනට් තීන්දු ප්‍රකාශයට පත් කරන රජයේ මාධ්‍ය නිවේදනයේ ඔය ගැන තිබුණ සටහන මෙහෙමයි.

‘2021 යල කන්නය වී මිල දී ගැනීමේ වැඩසටහන

2021 යල කන්නය වී අස්වනු මේ වන විට නෙළීම ආරම්භ කර ඇති අතර ගොවීන්ගේ වී අස්වනු තරගකාරී මිලකට මිල දී ගැනීමේ අරමුණෙන් නාඩු වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 55 බැගින් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මිල දී ගැනීමටත්, එලෙස මිලට ගනු ලබන වී තොග සහල් බවට පරිවර්තය කර සතොස අලෙවිසැල් ජාලය මගින් පාරිභෝගිකයන් වෙත සාධාරණ මිලකට අලෙවි කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කරන ලදී.’