මම වෙනසක් කරන නිසා තමයි විපක්ෂය කලබල වෙලා ඉන්නේ – කබ්රාල්

තමන් යළි මහ බැංකුවට පිවිසීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය කලබල වී ඇත්තේ එහි නව වෙනසක් සිදුවන බව ඔවුන් දන්නා නිසා බව අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසා ඇත.

කබ්රාල් මහතා මේ බව පවසා ඇත්තේ සැප්තැම්බර් 13 වන දිම තම ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබුණි.

මහ බැංකුවේ මූලික පරමාර්ථ ඉටුකරන අතර රටේ දීර්ඝකාලීන ගමන් මඟ සඳහා මැදිහත්වීමට කටයුතු කරන බව ඒ මහතා පවසා තිබුණි.

තමන්ට මහ බැංකු අධිපති ධූරය යළි භාරගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා කළ ඉල්ලීම ඉතසිතින් භාරගත්තේ රට වෙනුවෙන් බවත් ඒ මහතා පවසා තිබුණි.