එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් පළමු වන්දිය තාම නෑ දෙවැනි වන්දි ඉල්ලුමවත් දාලා නෑ!

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය එම්වී එක්ස්‍ප්‍රස් පර්ල් නැවෙන් සිදු වූ විනාශයට අදාලව ඉල්ලපු මුල් වන්දිය තවම ලැබිලා නැති බවත්, වන්දි ඉල්ලීමේ දෙවැනි අතුරු ඉල්ලුම්පත තවමත් ඉදිරිපත් කරලාවත් නැති බවත් සන්ඩේ මෝනිං වාර්තා කරලා තියෙනවා.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිනි දර්ශනී ළහඳපුර සන්ඩේ මෝනිං පුවත්පත කරපු විමසීමකදී උත්තර විදියට ඒ බව පිළිඅරන්. ඇය කියා තියෙන්නේ තවමත් ඒ නැවෙන් සාගර පරිසර පද්ධතියට සිද්ධවුණ හානිය හොයනවාලු.

කෙසේ වෙතත් මීට පෙර කළ වන්දි ඉල්ලීම අනුව ජුනි 2 සිට ජුනි 31 දක්වා පරිසර හානියට අදාල වන්දි ලබාගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් ඇය කියලා. ඒ අනුව තවමත් ඒ වන්දිය ලැබිලා නැහැ.

මේ සිදුවීම ගැන පත් කළ විශේෂඥ කමිටුව නීතිමය පියවර ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සහිත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවාලු. කෙසේ වෙතත් තවමත් මියගිය සතුන්ගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කරමින් ඉන්නවාලු හානිය තහවුරු කරගන්න. කෙසේ වෙතත් මේ කටයුත්තට කාලය ගතවෙන බව දර්ශනී මහත්මිය කියලා.

මේ නැවේ විනාශයේ ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි වන්දි කොපමණ ඉල්ලුවත්, හානිය සිදු වී හමාර වීම. කොච්චර කළත් සතුන් මැරිලා ඉවරයි. ඒ අනුව වරද ඇත්තේ මේ නැව ලංකාවට ගෙනැත් ගිලෙන්න හැරපු අමන පාලකයන්ගේ.

මේ අතර ධීවර කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමති කාංචන විජේසේකර කියා ඔන්ලයින් සාකච්ඡාවකදී කියා තිබුණේ ධීවර අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 216ක මුදලක් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් විනාශයෙන් ආදායම් අහිමි වූ 12,111 ක් වන කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ධීවරයන්ට ලබා දුන් බව.