හොරෙන් හදන, රට කළඹන අලුත් ව්‍යවස්ථාව- කෙටුම්පත දෙසැම්බර්

මේ ආණ්ඩුව 20 වැනි සංශෝධනය අහවර වූ ගමන් අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගැන කීවා. අන්න ඒ ව්‍යවස්ථාවේ කෙටුම්පත නොවැම්බරයේ ඉදිරිපත් කරන්න නියමිතයිලු.

ඒ කමිටුව මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලලා තියෙනවා කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කාලයෙන් පස්සේ කෙටුම්පත නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට දාන්න නියමිත බව සන්ඩේ මෝනිං පත්තරය වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ අවසරය ලැබිලා. ඒ අනුව දෙසැම්බර් දක්වා කාලය ලැබිලා. නොවැම්බර් අග කෙටුම්පත ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාලු. ඒ ඉවරවුණාම දෙසැම්බර් මාසය වෙද්දී මේ හැංගි හැංගි වෙස් බැඳපු ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත එළියේ නටන්න පටන්ගනීවි.

මේ විදියට කාලය ඉල්ලුවේ කොවිඩ්-19 නිසා කෙටුම්පත් කිරීම පරක්කු වීම හේතුවෙන් බව කියා තියෙනවා.

මේ ගැන ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ හරිගුප්තා රෝහණධීර මහතාගෙන් සන්ඩේ මෝනිං විමසීමක් කළාම ඒ බව තහවුරු කළාලු.

මේ ව්‍යවස්ථාවක් හැදීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රජාතතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රදායට පටහැණි වුණා.

ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ පාලකයායි, මිනිස්සුයි අතර ගිවිසුමක් වගේ එකක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ව්‍යවස්ථාවක් හදන එක තමයි වැඩිපුරම මිනිසුන්ට විවෘත වෙන්න ඕනෑ. මිනිසුන් එක්ක සාකච්ඡා කරමින්, පක්ෂ අතර සාකච්ඡා කරමින් තමයි අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න ඕනෑ.

ඒත්, දැන් සිද්ධවෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ විශේෂඥ නීතිඥවරයෙක් හෝ ආචාර්යවරයෙක් වෙනුවට අපරාධ පිළිබඳ නීතිඥවරයෙක් සභාපති විදියට දාලා ජනාධිපතිවරයා දාපු කමිටුවකින් හොරෙන්ම ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කරන එක. අදහස් විමසීමක් කළා තමයි. ඒත් එතැනින් එහාට ඒ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන දේවල් අපි දන්නේ නැහැ.

මේ කමිටුවේ ඉන්නවා ජනාධිපති නීතිඥවරුන් වන රොමේෂ් ද සිල්වා, ගාමිණී මාරපන, මනෝහාර ද සිල්වා, සංජීව ජයවර්ධන, සමන්ත රත්වත්තේ යන අය. ඒ ජනාධිපති නීතිඥවරුන්ට අමතරව මහාචාර්ය නසිමා කමර්දීන්, ආචාර්ය ඒ සර්වේස්වරන්, මහාචාර්ය වසන්ත සෙනෙවිරත්න, මහාචාර්ය ජීඑච් පීරිස් එහි ඉන්නවා.

ජනාධිපතිවරයා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න පොරොන්දු වූ බව හරි. ඒත්, ඒ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන දේවල් හරියට කීවේ නැහැ. ආණ්ඩුවේ නායකයන් පිරිසක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න ඕනෑ කියලා ඉල්ලනවා. ඒත්, 20 වැනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිතිවරයා බලය වැඩි කරගත්තා. දැනටත් සීනි ටිකේ මිල ඉහළ ගියත් ඒකට තියෙන විධිමත් නීති පාවිච්චි නොකර විධායක ජනාධිපති බලතල තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක අහෝසි කරයි කියලා හිතන්න බැහැ.

13 වැනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් ව්‍යවස්ථාවෙන් අයින් කරන්න කියලා පිරිසක් ඉල්ලනවා. ඒත්, තව පිරිසක් විධිමත් බලය බෙදිමේ ක්‍රමයක් ඉල්ලනවා.

ඇයි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය? අලුත් ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒක අයින් කරන්න ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වූ බවත් සමහරුන් කීවා. ඒත්, දැන් මුදල් ඇමති ද්විත්ව පුරවැසියෙක්.