අමෙරිකන් කම්පැණියට ඒකාධිකරයක් දෙන විදුලිබල සෙල්ලම! ඉංජිනේරු සංගම් ෂොක් වෙලා!

පවතින ක්‍රමවේද කඩලා බිඳලා, ඇමෙරිකානු නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි නම් සමාගමට එල්එන්ජී හෙවත් ස්වාභාවික ගෑස් විදුලි ව්‍යාපෘතියක් ලබාදීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් තාක්ෂණික කමිටුවක් පත් කිරීම ගැන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය විමතිය පළ කරලා.

සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ වෘත්තිය සමිති මේ අයුතු ක්‍රියාව ගැන ‘ෂොක් වෙලා’ බව.

‘වෙස්ට් කෝස්ට්’ බලාගාරයට එල්එන්ජී සැපයීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් තමයි මේ විදියට කම්පැණියකට බාරදීමට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ.

මෙතැන විශේෂම කාරණය තමයි මේ කියන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික කමිටුවට ලැබෙන බලතල. ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ වෙස්ට් කෝස්ට් පවර් ලිමිටඩ් සමාගම අතර දැන් තියෙන විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් නැවත වෙනස් කරන්නට සාකච්ඡා කරන්න. එහෙත් දැනටමත් විදුලිබල මණ්ඩලයට එල්එන්ජී ගන්නට තරගකාරී මිල ගණන් කැඳවීම් හෙවත් මගින් විධිමත් ක්‍රමයට කටයුතු කරමින් ඉන්නවාලු. ඒ විධිමත්, සාධාරණ ක්‍රමවේදය කඩා බිඳ දමමින් තමයි ඇමෙරිකන් කම්පැණියකට වැඩේ බාරදෙන මේ කමිටුව ඇවිත් තියෙන්නේ.

ඒ අනුව දෙවැනි විශේෂ කාරණය තමයි ඇමෙරිකන් කම්පැණිය එක්ක මේ ව්‍යාපෘතිය අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රපෝසල් එකක් වීම. විමසිලිමත් පුරවැසියන් අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රපෝසල් කිව්ව ගමන් ඇහිබැම උස්සලා, විමසිල්ලෙන් බලන්නම ඕනෑ. එහි අදහස යම් සමාගමක්, ලංකාවේ රජයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම. එවැනි යෝජනාවක් පිළිඅරන් රජය සමාගමකට එවැනි ව්‍යාපෘතියක් බාරදෙනවා කියන්නේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියක් නැතිව ව්‍යාපෘතිය එක සමාගමකට බාරදීමක් සිද්ධවෙනවා.

ඒ වගේම මේ කියන විදියට එක සමාගමකට එල්එන්ජී සැපයීමේ ඒකාධිකරයක් නිර්මාණය කළොත්, ඒකෙන් වඩා තරගකාරී විදියට අඩුම මිලට විදුලිය ගන්න තියෙන අවස්ථාව ගිලිහෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් යහපාලනයක් තියෙන (කලින් හිටපු ගොබ්බ ආණ්ඩුව නෙවෙයි, යහපාලනය කියන දේශපාලන සංකල්පය) රටක විදුලි අවශ්‍යතාව, සැලසුම් ආදිය තීන්දු කරන්නේ රජයක්. ඊට පස්සේ රජය ව්‍යාපෘතියක් හදලා මිල ගණන් කැඳවනවා. සමාගම්වලින් ඒවාට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අතරින් රටට වඩා ලාභදායී ව්‍යාපෘතිය විධිමත් විදියට තෝරගන්නවා.

ඒත් අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රපෝසල් ක්‍රමයෙන් සිද්ධවෙන්නේ ඒකේ අනෙක් පැත්ත.

විදුලිබල සංගම් පෙන්වන්නේ විදුලිබලය ලබාගැනීමට අදාල ගිවිසුම්වල ඉතා සංවේදී පරාමිතීන් ඇතුළත් වන බවත්, ඒවායින් බිලියන ගණන් මුදල් ගෙවීමක් දක්වා ගමන් කළ හැකි බවත්. ඒ නිසා පවතින ගිවිසුම් වෙනස් කරනවානම් හෝ අලුත් ගිවිසුම් ඇති කරගන්නවානම් ඒවා ඉතා ප්‍රවේශමෙන්, ප්‍රසම්පාදන රෙගුලාසිවලට අනුකූලව කළ යුතු බව ඒ සංගම් කියනවා.

විදුලිබල පනත අනුව විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේදී හැකි අඩුම මිලට ගන්න ඕනෑලු. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන වියදම කියන්නේ විදුලිබලය සඳහා බලපාන ප්‍රධානම සාධකයක්ලු. ඒ අනුව මේ විදියට ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේද කඩා දමලා ඉන්ධන ගැනීමෙන් අඩුම මිලට විදුලිය ගැනීම සඳහා වන පනතේ අරමුණ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැලු.

ඒ වගේම මේ තාක්ෂණ කමිටුවට දාලා ඉන්න සාමාජිකයන් ගැනත් වෘත්තිය සමිති අවිශ්වාසය පළ කරලා. ඔවුන් කියන්නේ විශ්‍රාමිකයන් යෙදීම නුසුදුසු බවත්, ඒකෙන් වගකීම ගිලිහෙන බවත්. එල්ටීඑල් සමාගමේ නියෝජිතයෙක් ඒ කමිටුවට පත් කිරීම ගැනත් ඔවුන්ගේ සැකය එල්ලවෙලා.