කංසා වගාවක් කරන්න අවසර ඉල්ලා සෞඛ්‍ය ඇමතිට ලිපියක් (PDF)

පර්යේෂණ කටයුත්තකට තමන්ට කංසා වගාවක් කිරිම සදහා අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ආචාර්ය වසන්ත සේන වැලිඅංග සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඔුක්වැල්ලගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇත.

සැප්තැම්බර් 07 වෙනි දින ලිපියක් යවමින් මෙම ඉල්ලීම සිදු කර ඇත.

දේශිය කංසා ප්‍රබේදවල රසායනික සහ භෞතික ගුණ පිළිබඳ සොයා ගැනීමට සහ කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කළ හැකි විදේශිය කංසා ප්‍රබේදවල වර්ධනය පිළිබඳ සෙවිමට පර්යේෂණාත්මක කංසා වගාවක්, තණමල්විල පාරම්පරික ගොවීන්ගේ උපදෙස් අනුව මහ කන්නය ආරම්භ වීමට පෙර, එනම් 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේ දෙවන සතියේ දී ආරම්භ කිරීමට තමන් බලාපොරොත්තු වන බව ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

මෙම වගාව අවසානයේ දී ගංජා, හන, ඇට, අරටු සහ මුල්වල රසායනික සහ බෞතික ගුණ පිළිපව සෙවීමට පර්යේෂණ කිරීමටත් දත්ත විද්‍යානූකූලව ලේඛන ගත කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වන බව වැලිඅංග මහතා ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

කංසා වගා කිරීම සදහා අවසර දිය හැකි නිසි බලධාරියා වන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා බැවින් මෙම වගාවට අනුමැතිය දී රෝගීන් සුවපත් කිරීමේ කාර්යට මහ දේශිය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමටත් දායක වන ලෙස ඒ මහතා ඉල්ලා ඇත.

මෙහි පිටපත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර යවා ඇත.

ආචාර්ය වසන්ත සේනවැලිඅංග මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට යූවූ ලිපිය සහ ව්‍යාපෘති වාර්තාව පහළින්