ලංකාවේ තත්වය ගැන ආයෝජකයන්ට අවිශ්වාසයි! සමීක්ෂණ වාර්තාවකින් කියයි

නීල්සන්අයිකියු කම්පැණියෙන් කරන බිස්නස් කන්ෆිඩන්ස් ඉන්ඩෙක්ස් හෙවත් බීසීඅයි නමින් හඳුන්වන, ලංකාවේ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වසනීයත්වය පරීක්ෂා කිරීමට අදාල සමීක්ෂණයේදී ශ්‍රී ලකාවේ ආර්ථිකය ගැන ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය පහත වැටිලා කියලා තහවුරු වෙලා.

චිකාගෝ පදනම් කරගත්ත නීල්සන්අයිකියු කම්පැණිය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සමීක්ෂණ පිළිබඳ ගෞරවය ලද සමාගමක්.

මේ සමීක්ෂණයේදී අදහස් දක්වලා තිබුණ බහුතරය කියලා තිබුණේ වත්මන් ආර්ථික තත්වය ඉස්සරහා මාස 12 දී යහපත් තත්වයට එනවා කියන විශ්වාසය තියෙන්නේ සීයට 10ක පිරිසකට විතරයිලු. තව සීයට 36ක් කියා තිබුණේ තත්වය ඒ විදියටම පවතිනවා කියලා.

ඒ අනුව අපේ ආර්ථික තත්වය ගැන ආයෝජකයන් බහුතරයකගේ විශ්වාසය දුර්වලයි.

ලංකාවේ ආයෝජන සඳහා යහපත් පසුබිමක් තියෙනවාද කියන එක ගැන සීයට 11ක් ධණාත්මක අදහස් දක්වලා තිබුණා. ඒත් බහුතරයක් හෙවත් සීයට 78ක් කියා තිබුණේ ලංකාවේ ආයෝජනය සුදුසු නැති බව.

මේ තොරතුරු එල්එම්ඩී සඟරාවේ නවතම කලාපයේ ඇතුළත් වෙනවා. මෙය අන්තර්ජාල ප්‍රකාශනයක් ලෙස මිලදී ගන්න පුළුවන්.