කොවිඩ් මර්ධන තීන්දු ගන්නේ වෛද්‍යවරු නෙමෙයි දේශපාලකයෝ! හම්බන්තොටට ෆ‌යිසර් දුන්නේ ඇයි හිතාගන්න බෑ!

කොවිඩ් මර්ධනය සම්බන්ධයෙන් තීන්දු තීරණ ගන්නේ වෛද්‍යවරුන් නොව දේශපාලකයන් බව වෛයිරසවේද විශේෂඥ මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණගේ මහතා පවසලා.

ඒ මහතා මේ බව පවසලා තියෙන්නේ චමුදිත සමරවික්‍රම සමඟ සිදු කරපු සාකච්ඡාවකදී.

‘ඒ නිසා තමයි කොවිඩ් මර්ධන කමිටුවෙන් දිගින් දිගටම වෛද්‍යවරුන් ඉවත් වෙන්නේ’

‘පාසල් දැන්ම විවෘත කරන්න සුදුසු නැහැ. ඒ වගේම දරුවන්ට එන්නත ලබා දෙන්න අපි හදිසි විය යුතුත් නැහැ. එහෙම දරුවන්ට එන්නත ලබා දෙනවා නම් ස්පූට්නික් හෝ සයිනෝෆාම් එන්නත් ලබා දෙන්න’

‘හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට ෆයිසර් එන්නත ලබා දුන්නේ කුමන පදනමකින්ද මම දන්නේ නැහැ. වරාය , ගුවන්තොටුපොළ ලඟ නිසා ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ෆයිසර් ලබා දුන් බව පසුගිය දවස්වල අහන්න ලැබුණා. ඒත් මේ ප්‍රකාශයේ කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නැහැ.’