රට වසා තිබියදී, ජනතාව රැස් කරමින් පිල්ලෙයාන් සතොසක් විවෘත කරලා

මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ නව සතොස අලෙවිසැලක් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයාන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කර තිබුණි.

සැප්තැම්බර් 09 වන දින මෙම විවෘත කිරිම සිදු කර තිබුණු අතර ප්‍රදේශයේ ජනතාව භාණ්ඩ මිළ දී ගැනීම සඳහා විශාල වශයෙන් එක්රැස්ව ඇත.

මේ පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කර තිබුණු අතර එහි සදහන් කර ඇත්තේ ජනතාව විශාල වශයෙන් එක් රැස් වීම නිසා ආරක්ෂක අංශයේ මැදිහත් වීමෙන් යුතුව සෞඛ්‍යාරක්ෂක ක්‍රමවේද වලට අනුකූලව ජනතාව අළෙවිසැල වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කළ බවය.

සතොස විවෘත කිරිමේ උත්සවය පිළිබඳව සිවනේසතුරෙයි මහතා ඔහුගේ මුහුණු පොතෙහි විඩියෝවක්ද පළ කර තිබුණි.

https://fb.watch/7Y1-Dhl-Sn/