කොවිඩ් කාර්ය සාධක බලකායේ කටයුතුවලින් GMOA ඉවත් වෙලා.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය කොවිඩ් කාර්ය සාධක බලකායේ සක්‍රීය කටයුතුවලින් ඉවත් වූ බව එහි මාධ්‍ය කමිටු සාමාජික වෛද්‍ය නලින්ද හේරත් පවසා ඇත.

ඒ මහතා මේ බව පවසා ඇත්තේ සැප්තැම්බර් 09 දින කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී.

එන්නත්කරණය සිදු විය යුතු ආකරය පිළිබඳ විශේෂඥයින් සමග සාකච්ඡා කර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කොට රජයට භාර දුන් නමුත් එය ඒ ආකාරයට සිදු නොවෙන බවත් තම සංගමය භාර දුන් යෝජනාවලියට අනුව 60න් ඉහළ කණ්ඩායමට එන්නත් කරණයේ ප්‍රමුඛතාවය දී අනතුරුව අනෙකුත් වයස් කණ්ඩායම්වලට එන්නත ලබා දීමට යෝජනා කළ බවත් ඒ මහත පවසා ඇත.

විශේෂඥ කණ්ඩායම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද ඉදිරිපත් කළත් අවසානයේදී ක්‍රියාත්මක වුනේ ඊට පටහැනි දේවල් බවත් මේ තත්ත්වය වහාම වෙනස් විය යුතු බවත් කොතරම් යෝජනා ඉදිරිපත් කළත් මෙහි අවසාන ක්‍රියාත්මක බලතල ලැබී ඇති කොවිඩ් කාර්ය සාධක බලකායේ ප්‍රධානියාට බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

‘‘මං හිතන්නේ කවුරුත් ප්‍රසිද්ධියේ නොකීව්වට කාටත් පැහැදිලියි මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක.‘‘ වෛද්‍ය නලීන්ද මෙසේ පැවසීය.