කොටස් වෙළඳපළ නැග්ග වේගෙන් වැටේ!

පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලොකුම වටිනාකම් කඩාවැටීම. සීයට 3කින් කඩාවැටිලා.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශක නැග්ග වේගයෙන්ම නැවතත් දැවැන්ත කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා. මහා වැටීමක් සැප්තැම්බර් 9 වැනිදා වාර්තා වෙලා.

ඒඑස්පීඅයි හෙවත් සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය කියන එක කලින් දවස එක්ක ගත්තොත් සීයට 3.61කින් වැටිලා. ඒක පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳන් වේගයෙන්ම සිදු වූ කඩාවැටීමලු. ඒ අනුව ඒකක 328.53කින් වැටිලා, සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 8764ක් විදියට වාර්තා වෙලා.

එක්ස්පෝලංකා හෝල්ඩින්ස් සහ එල්ඕඑල්සී හෝලිඩින්ස් සමාගම්වල කොටස් මිල තමයි වැටිලා තිබුණේ. ඒ හැරුණාම එල්ඕඑල්සී සමූහය ඇතුළේම තියෙන බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්මන්ට්ස්, එල්ඕඑල්සී ඩිවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස් සහ කොමර්ෂල් ලීසිං කම්පැණිවල කොටස් මිල අඩු වෙලා තිබුණා. ඒකත් සමස්ත කඩාවැටීමට ලොකු දායකත්වයක් දක්වලා.

එදා දවසේ ගනුදෙනු පිරිවැටුප රුපියල් බිලින 10.43ක්.

ඩේලි ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් වාර්තා කරලා තියෙන විදියට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඩොලර්-රුපියල් ගැන ගත්ත තීන්දු එක්ක ඇති වූ කලබලකාරී තත්වය යටතේ කොටස් විකිණීම් සිද්ධවෙලා තියෙනවා. විකිණෙන එක වැඩි වීම මිල පහළ වැටෙන්න හේතුවක්.

කොටස් වෙළඳපොළට සමස්තයක් විදියට රුපියල් බිලියන 255ක් අහිමි වූ බවත් සඳහන්. පසුගිය සඳුදා ට්‍රිලියන 4.160ක් වූ කොටස් වෙළඳපොළේ මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එක සැප්තැම්බර් 08 වැනිදා රුපියල් ට්‍රිලියන 3.905ක් වෙලා.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව සැලකුවොත් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය සීයට 29කින් වැඩියිලු. ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව හොඳයි.