ෆයිසර් මුලින්ම දුන්නේ පුත්තලමට හා මන්නාරමට

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත ගිනිගේ

ෆයිසර් එන්නත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට එම එන්නත දීමට පෙර මන්නාරම සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයන්හි වයස අවුරුදු 30ට වැඩි ජනතාවට එන්නත ලබා දුන්බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානී වසංගත විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත ගිනිගේ ‘දිනමිණ‘ පුවත්පතට පවසා ඇත.

කොවිඩ් මර්දන ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 756,990ක් මේ වන විට මෙරටට ගෙනැවිත් ඇති බව ඔහු කියා ඇත.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ වයස අවුරුදු 30ට වැඩි සමස්ත ජනගහනය පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් කළේ ෆයිසර් එන්නතෙන් බවත් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වයස අවුරුදු 30ට වැඩි ජනගහනයෙන් සියයට 50කට පමණ එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ෆයිසර් එන්නතෙන් ලබා දුන් බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.