මියන්මාර මිලිටරි ජුන්ටාව විරතු හිමි නිදහස් කරයි

බෞද්ධ අන්තවාදී අදහස් වයාප්ත කරන ප්‍රසිද්ධියට පත්ව සිටින අශින් විරතු හිමියන්ව මියන්මාර මිලිටරි ජුන්ටාව නිදහස් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

‘බෞද්ධ බින් ලාඩන්’ යන අන්වර්ථ නාමයෙන් ලොව පුරා මෙම හිමි නම හඳුන්වනු ලබයි.

අවුන් සා සුකී නායකත්වය දැරු 2019 වසරේදී මියන්මාර රජය මෙම හිමි නම අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණේ මියන්මාර වැසියන් අතර ආගම් අතර බේද ඇති කිරිමේ චෝදනාව මතය.

මෙම හිමි නම 2014 වර්ෂයේදී බොදු බළ සේනාව පැවැත්වු සමුළුවකට සහභාගී වු අතර ඉන් පසුව අලුත්ගම ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජනතාව ඉලක්ක කරමින් ප්‍රහාරයක් සිදු විය.