ඇමති හා මන්ත්‍රීදූරවලින් කබ්රාල් ඉවත්වෙයිද?

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සිය රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයෙන් සහ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීන්දු කර ඇති බව ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

ඔහු මෙලෙස ඉල්ලා අසුවනු ඇතැයි සඳහන් වන්නේ නැවතත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ධූරය බාරගැනීම සඳහා රජය විසින් කරන ලද ආරාධනය පිළිගැනීමට බවත් වාර්තා කර ඇත.

දැනට මහ බැංකු අධිපතිධුරය හොබවන මහාචාර්්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ලක්ෂ්මන් මහතා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඉහළපෙළේ තනතුරක් සඳහා පත් කෙරෙනු ඇති බවත් වාර්තා කර ඇත.

මහ බැංකු අධිපතිවරයා සිය තනතුරෙන් ඉවත්වීමත් සමඟම කබ්රාල් මහතා දැනට හොඔවන තනතුරුවලින් ඉවත්වන බව රජයට මේ වන විටත් දැනුම් දී ඇති බවත් සදහන් කර ඇත.