බලය මදිවෙලා ආණ්ඩුව හදීසි නීතිය ඉල්ලනවා –අනුර කුමාර

පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බලය සහ 20 වැනි සංශෝධනය හරහා අධික බලයක් ලබා ගත්ත පසුවත් ආණ්ඩුවට ඒ බලයත් මදි වෙලා හදීසි නීතියත් ගේන්න යනවා කියලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක අද පාර්මේන්තුවේදී පැවසූවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පහුගිය 30 වැනිදා ගැසට් කළ හදීසි නීති රෙගුලාසි වලට අදාළ ප්‍රකාශනය ගැන පැවැත්වුනු පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ විදියට තම අදහස් කිව්වා.

“භාණ්ඩ මිල ඉහල යෑම සාදක ගණනාවක ප්‍රතිඵලයක්. එකක් දිගු කලක් තිස්සේ අනුගමනය කරන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මෙහි පදනම හදනවා. ඊලගට මෑත කාලයේදී මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය මෙම ගැටලුව නිර්මාණය කරනවා. තුන්වනුව විටින් විට ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමට තීන්දු මේ අර්බුදය තීව්‍ර කරලා තිබෙනවා. හතරවෙනුව මේක ඇතුලේ සිටින ජාවාරම්කාර කුඩා කණ්ඩායමකගේ මැදිහත්වීම මෙම අර්බුදය තීව්‍ර කරලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව විසින් මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ගෙන තිබෙන්නේ කුමක්ද. ජනාධිපතිවරයා මහජන ආරක්ෂක පනතේ දෙවැනි කොටස ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. මේ රට ගොඩ නැගීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක් ඉල්ලුවා ඒක දුන්නා. අවසානයේ කිව්වා ඒක ප්‍රමාණවත් නෑ 20 වැනි සංශෝදනයෙන් අධික බලයක් ඔ්නී කිව්වා ඒකත් සම්මත කරලා දුන්නා. දැන් කියනවා ඒවත් මදි හදීසි නීතියත් ඔ්නී කියලා. මේ වන විට දෙවන කොටසින් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙන්නේ පාරිභෝගික භාණ්ඩ පිළිබද රෙගුලාසිය පමණයි. ඒත් මේ දොරටුව විවෘත කරලා දුන් පසු ඕනෑම රෙගුලාසියක් පැනවීමේ බලය මෙම මහජන ආරක්ෂක පනතේ දෙවැනි කොටස ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැබෙනවා.”