දිනක් භාවිත මුව ආවරණයක් රුපියල් 40ට වරාය අධිකාරිය යළිත් ගනියි -ලසන්ත රුහුණගේ

මීට පෙර මිලදීගත් මුව ආවරණ සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම පරීක්ෂණයක් කරමින් තිබියදී එකක් රුපියල් 40 බැගින් වූ දිනක් භාවිතා කර ඉවත දමන තවත් මුව ආවරණ තොගයක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මිලදී ගෙන ඇති බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.


මෙම මිලදී ගැනීමට අදාලව ඉදිරිපත් වී ඇති වරාය අධිකාරියේ හා සැපයුම්කාර පීජේ ෆාමා කෙයාර් සමාගමේ ලියවිලි අනුව මෙවර මුව ආවරණ 36,000ක් මෙවර මිලදී ගෙන ඇත. මීට පෙරද මුව ආවරණ මිලදී ගෙන තිබුණේ මෙම සමාගමෙන් වන අතර අපගේ වරාය අධිකාරිය මූලාශ ප්‍රකාශ කළේ මීට පෙර එකක් රුපියල් 40 බැගින් රුපියල් කෝටි 5ක පමණ මුව ආවරණ එම සමාගමෙන් මිලදී ගෙන තිබෙන බවය.


මීට පෙරද එක් මුව ආවරණයක් රුපියල් 40ක් බැගින් මුව ආවරණ අති විශාල ප්‍රමාණයක් වරාය අධිකාරිය මිලදී ගෙන තිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස වරාය වෘත්තීය සමිති අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමෙන් ඉල්ලා තිබුණි. ඊට අමතරව වරාය පාලනාධිකාරියෙන්ද ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස ඉල්ලා තිබුණි.
එසේ පැමිණිලි කිරීමට හා පරීක්ෂණ කරන ලෙස වරාය වෘත්තීය සමිතිවලට ඉල්ලා සිටීමට සිදුවූයේ ඉතා හොඳ තත්වයේ මුව ආවරණයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවා රුපියල් 7ක පමණ මිලකට එම දිනවල මිලදී ගනිමින් පැවතියදී එමෙන් පස් ගුණයකටත් වඩා වැඩි මිලකට වරාය අධිකාරිය මුව ආවරණයක් මිලදී ගැනීමය.


මේ සම්බන්ධයෙන් වරාය අධිකාරියේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ උපුල් ජයතිස්සගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු පැවසුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුට සෘජු පිළිතුරක් දිය නොහැකි බවත් සැපයුම් අංශයේ ප්‍රධාන කළමනාකරුගෙන් විමසීමක් කරන ලෙසත්ය. ඒ අනුව සැපයුම් අංශයේ ප්‍රධාන කළමනාකරු කේඑස් හෙට්ටිආරච්චිගෙන් කළ විමසීමේදී ඔහු ප්‍රකාශ කළේ මාධ්‍යයට කතාකළ නොහැකි බවත් වරාය අධිකාරියේ මාධ්‍ය අංශය අමතන ලෙසත්ය.■