ඇෆ්ගන් මාධ්‍යවේදීන්ට රැකවරණ දෙන්න – මාධ්‍ය සංවිධාන ඉල්ලයි

ජීවිත තර්ජනවලට ලක්වෙලා සිටින ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ජීවිතාරක්ෂාව සඳහා රැකවරණ ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය සංවිධාන එකතුව ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයාට හා විදේශ කටයුතු ඇමතිවරයාට ලිපියක් යවා ඇත.


වගකීම් සහගත භාවිතාවන් හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මුල්තැන දෙමින් මේ වනවිට රටවල් කිහිපයක් ඇෆ්ගන් මාධ්‍යවේදීන්ට ජීවිතාරක්ෂාව සඳහා එම රටවල රැකවරණ ලබාදී ඇති බව ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවද වසර කිහිපයක් තිස්සේ සරණාගතභාවය අපේක්ෂා කරන පිරිස්වලට රැකවරණ ලබාදී ඇති බවත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය සමඟ එළඹ ඇති ගිවිසුමට අනුව ඒ සඳහා ලංකාවට අවස්ථාව උදාවී ඇති බව ලිපියේ සදහන් කර ඇත.