හම්බන්තොටට ‘ෆයිසර්’ දෙන්නේ නාමල් මැදිහත් වෙලා..

හම්බන්තොට කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජනතාවට අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ‘ ෆයිසර් එන්නත’ ලබා දෙන්නේ තම ඉල්ලීම මත බව කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති මහින්ද ගමාරච්චි මහතා තම මුහුණු පොතේ සටහනක් තබා ඇත.

ඒ අනුව වළස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වයස අවුරුදු 20 ත් 30 ත් අතර එන්නත් ලබා ගැනීමට නොහැකිවු සියලු දෙනා වරාපිටිය මහා විදයාලයට සැප්තැම්බර් 05 වෙනිදා පැමිණ එන්නත ලබා ගන්නා ලෙස ඒ මහතා ඉල්ලා ඇත.

එන්නත ලබා දෙන්නේ යුධ හමුදාවෙන් බවත් එහි සදහන් කර ඇත.

තවද හම්බන්තොට තරුණ තරුණියන්ට එන්නත ලබා දීමේ වැඩසටහනකට කටුවන රිටිගහටිගහයාය විදයාලයේ නිරික්ෂණය කිරිමටද නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වී තිබුණි.

ඒ පිළිබඳව සටහනක් කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා තම මුහුණු පොතට බෙදා ගෙන තිබුණී.

ඒ සටහන පහළින්

එක්ව_ජයගමු🇱🇰🤝🇱🇰

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන් හට covid 19- මර්ධන එන්නත් ලබාගැනීම සදහා මැදිහත්ව කටයුතු කල අමාත්‍ය ගරු #නාමල් #රාජපක්ෂ මැතිතුමන් හට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ජනතාවගේ හදපිරි ස්තුතිය🙏🙏🙏

Covid 19 වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ , හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වයස අවුරුදු 20 -29 අතර පිරිස් සදහා එන්නත් ලබාදීමෙි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන කටුවන රිටිගහායය විද්‍යාලය ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු #නාමල් #රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය….!