පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ‘ජොගින් ට්‍රැක්’ එක නවත්වනවාලු

පොළොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ රළපනාව ආශ්‍රිතව ඉදිකිරිමට ‍සැලසුම් කළ ඇවිදින මංතීරුව ඉදිකිරීම අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිහාල් සිරිවර්ධන මහතා පවසා ඇත්තේ සංඝරත්නය ඇතුළු සියලු පාර්ශවයන්ගේ එකඟතාව හිමිවන්නේ නම් පමණක්, යළි එම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කිරිමට කටයුතු කර බවය.

මීට අමතරව ඒ මහතා පවසා ඇත්තේ පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ රළපනාව ආශ්‍රිතව ඇවිදින මංතීරුව ඉදිකිරිම වෙනුවෙන් දැනට ඉවත් කර ඇති ගල් යළි සකස් කිරීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවය.