නව කැලණි පාලම ව්‍යාපෘතියේ රුපියල් කෝටියකට වැඩි යකඩ සොරකම් කරලා..

පෑලියගොඩ අධිවේගී මාර්ගයේ නව කැලණිපාලම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සදහා ගෙනවිත් තිබු රුපියල් කෝටියකට වැඩි යකඩ සොරකම් කර ඇති බව අනාවරණය වී ඇත.

ඒ අනුව අදාල සොරකම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය කියයි. සොරකම් කළ යකඩ තොගයද පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත.