අපිට දැන් IMF ණය ඕනෑ නැහැ – අජිත් නිවාඩ්

අන්තර්ජාතික මුල්‍ය අරමුදලෙන් ණය ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් ශ්‍රී ලංකාවට නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසා ඇත.

එම අරමුදලට රටේ ගරුත්වය හිමිවුවත් මේ අවස්ථාවේදී ඉන් ණය මුදලක් ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බව ඔහු පවසා ඇත.

දැනට ක්‍රියාත්මක නව ව්‍යාපෘති සමග අනාගතයේ දීද පැහැර හැරීමකින් තොරව ණය වාරික ගෙවීමේ හැකියාව රජයට තිබෙන බව ඔහු පවසා ඇත.

ශ්‍රි ලංකාව තුළ ආහාර හිඟයක් පවතින බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇති බවත් මෙවැනි අසත්‍ය පුවත් ජාත්‍යන්තරයට යැවූ විට එය ග්‍රහණය කර ගන්නා පාර්ශ්වයන් ශ්‍රි ලංකාවේ සමස්ත තත්ත්වය යැයි එය අර්ථකථනය කරනු ලබන බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.

මෙරට තුළ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා සියලු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වර්ග ගබඩා කර තිබෙන බවත් දැන් සිදු වී ඇත්තේ කෘත්‍රිම වශයෙන් ආහාර හිඟයක් මවා පෑම බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.