ජනපති සැප්තැම්බර් අග මිණිපිරීගේ මව්රට වන ඇමෙරිකාවට යනවාලු

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම මස තුන්වන සතියේ ඇමරිකාව බලා පිටත් වීමට නියමිතයිලු. ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සැප්තැම්බර් 21 වැනිදා ඉඳන් 23 වැනිදා දක්වා තියෙන මහා මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වෙන්නලු.

මේ ගැන මව්රට පත්තරය වාර්තා කරලා තියෙනවා.

මේක තියෙන්නේ නිව්යෝර්ක් නුවරදී. ජනාධිපතිවරයා යන්නේ කාත් එක්කද කියන තොරතුරු වාර්තා වෙලා නැහැ.

ජනාධිපතිවරයා කාලයක් ඇමෙරිකන් පුරවැසියෙක් වෙලා හිටියා. ඔහුගේ පුතා ඇතුළු පවුලේ අය තාම ඇමෙරිකන්. විශේෂයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ මිණිපිරියගේ මව්රට ඇමෙරිකාව.

එම සංචාරයේදී ජනාධිපතිවරයා තම මිණිපිරියද පළමු වතාවට දැකබලා ගැනීමට සූදානමින් ඉන්න බවත් මව්රට වාර්තා කරලා තියෙනවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ කැබිනට් මණ්ඩලය රසායන පොහොර තහනම් කිරීම වගේම ලොව පරිසර හිතකාමී යැයි පිළිගැනෙන ඇතැම් පියවර ගණනාවක් මෑත කාලයේ ගත්තා. විශේෂයෙන් පසුගිය සතියක කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමකදී පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ව්‍යාපෘති විශාල ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීන්දු ගත්තා. ඒ අනුව පරිසර හිතකාමී තේමාවක් එක්ක ඔහු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අමතනු ඇතැයි මත පළවෙනවා.