මත්පැන් අලෙවිසල් වසා තැබීමෙන් රජයට කෝටි 16,000 පාඩුයි

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාලයේදී මත්පැන් අලෙවිසල් වසා දැමීම නිසා රජයට රුපියල් කෝටි 16100 පාඩුවක් වෙලා තියෙන බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම් .ජේ ගුණසිරි මහතා පවසලා.

මේ පාඩුව අගෝස්තු 20 වැනිදා සිට ලබන 13 වැනිදා දක්වා දින 23ක කාලයේදී සිදුවෙලා තියෙන බව ඔහු කියලා.

දිනක් මත්පැන් අළෙවිසැල් වසා දැමුවොත් රුපියල් කෝටි 700 ක පාඩුවක් සිදුවෙන බව ඔහු කියලා.

මූලාශ්‍ර – ලංකාදීප