හිරගෙදරට මාස්ක් දෙන්න හැදූ ක්‍රියාකාරිකයා ගැන, ඇමති ලොහාන් බුද්ධි වාර්තාවක් ගත්තාලු!

බන්ධනාගාර රැඳෙවියන් සඳහා අවශ්‍ය මුඛ ආවරණ ස්වෙච්ඡාවෙන් ලබාදීමට ඉදිරිපත් වූ සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුවේ සුදේශ් නන්දිමාල් ගැන බුද්ධි අංශ වාර්තාවක් ඉල්ලපු බවක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ කිව්වාලු. සුදේශ් නන්දිමාල් අපට එහෙම කීවා.

අපි කරපු විමසීමකදී සුදේශ් නන්දිමාල් මහතා කීවේ තමන් එකතු කරපු මාස්ක් ප්‍රමාණය සිරකරුවන්ට දීම සඳහා අවසරය දෙන්නත් ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බැහැ කීවාලු.

ඒත් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටත් වඩා ලොකුම ප්‍රශ්නය වන්නේ ස්වෙච්ඡා වැඩකට ඉදිරිපත් වූ කෙනෙක් ගැන බුද්ධි අංශ වාර්තා මොකටද? එය සුදේශ්ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක්ද? දැන් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ නියෝගවලිනුත් බුද්ධි අංශ වාර්තා හදනවාද?

මේ සිදුවීම සැපැත්මැබර් 4 වැනිදා සිදු වූ එකක්. සිරකරුවන්ට මාස්ක් ලබාදීම සඳහා නන්දිමාල් ඇතුළු පිරිසක් අරමුදලක් පිහිටුවලා. එයින් පස්සේ බන්ධනාගාරයේ නිලධාරීන් එක්කත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා. මුලින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් වැඩේට එකඟ වෙලා. ඒත්, අන්තිම මොහොතේ ‘ඇමතිගෙන් අහන්න’ කියලා.

ඒ අනුව ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයාගෙන් විමසීම් කරලා. මුලින් කරපු විමසීම්වලදී රාජ්‍ය ඇමතිවරයා කැමැත්ත පළ කරලා. ඒත් සැප්තැම්බර් 4 වැනිදා කියා තියෙන්නේ මාක්ස් ලබාදෙන්න අවසර දිය නොහැකි බව. ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මිත්‍ර ලීලාවෙන් කරපු බව තමයි නන්දිමාල් මහතා කීවේ. ඒත්, නන්දිමාල්ලා ආණ්ඩුව විවේචනය කරන නිසා මාස්ක් බාරගන්න බැරි බවක් තමයි රාජ්‍ය ඇමතිවරයා අදහස් කරලා තිබුණේ.

ඒත්, ඒ මිත්‍ර ලීලාවෙන් කරපු කතාව අතරේ ‘ඔයා ගැන එස්අයිඑස් වාර්තාවකුත් ගත්තා’ යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරලා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ වාර්තාවක් අරන්. සිරකරුවන්ට සහනාධාර දෙන්නට උත්සාහ කරපු කෙනෙක් ගැන බුද්ධි අංශ වාර්තා මොකටද? මාස්ක්වල ආරක්ෂාව ගැන සැකයක් තිබේ නම්, ඒවා පරීක්ෂා කළ හැකියි.

බන්ධනාගාර ඇතුළේ කොවිඩ්-19 පැතිරෙන පසුබිමක මෙවැනි මාස්ක් ලබාදීමේ ස්වෙච්ඡා ව්‍යාපෘතියක් වැදගත් බවත් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෙවෙයි.