පොලීසියේ 11,700කට කොවිඩ් හැදිලාලු

පොලිස් නිලධාරින් 28 දෙනෙකු මේ වන විට කොවිඩ් -19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මියගොස් ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය, ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා කියලා.

පොලිස් නිලධාරීන් 11,700කට කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වෙලා තියෙනවාලු.

මෑත කාලයේ අවස්ථා ගණනාවකදීම පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම ආදී කටයුතු සඳහා ගමන් කරද්දී ඇතැම් පොලිස් නිලධාරීන් මුහුණු ආවරණයක්වත් නැතිව කටයුතු කරන ආකාරය දකින්නට ලැබුණා.

පසුගිය වසරේදී පොලීසිය තුළ කොවිඩ් පැතිරීමක් සහ ‘පොලිස් පොකුරක්’ ගැනත් වාර්තා වුණා.