සීඅයිඩීය පෝන් බලයි – පහන්තුඩාවට විමර්ශනයක්

බලංගොඩ – ඉඹුල්පේ පහන්තුඩාව දියඇල්ල ආසන්නයේ ලිංගික දර්ශණ ඇතුළත් නිර්මාණයක් කළ නිර්මාණකරුවන් ගැනීමට අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරලා.

මේ ‘අපරාධකරුවන්’ හොයාගට්තොත් සීඅයිඩීයට සම්මානයක් දෙන්න වටීවි. හපන්කමට.

වැඩිදුර පරීක්ෂණ සදහා පොලිස් කණ්ඩායමක් සැප්තැම්බර් 01 වන දින දියඇල්ල අසළට යෑමට නියමිතයිලු.

සීඅයිඩීයේ නිලධාරීන්ට ‘නිල වශයෙන්’ පෝන් බලන්නත් සිද්ධ වේවි.

ඊට පස්සේ ලංකාවේ පෝන් කරන හැමෝම අල්ලන්න ගත්තොත් සීඅයිඩීය පෝන් බැලීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වේවි.

සීඅයිඩීය මේ දරුණු අපරාධ විසඳනතුරු ලසන්ත ඝාතනය, එක්නැළිගොඩ අතුරුදන් කිරීම, පෝද්දල ජයන්තට පහරදීම වැනි අපරාධ ගොඩක පරීක්ෂණවලට තව ටිකක් බලා ඉන්න සිද්ධවේවි.