ජනපතිගේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ගැසට් එකේ මහා අවුල ජ.නීතිඥ සුමන්තිරන් පෙන්වයි

කොවිඩ්-19 වසංගතය ඇවිත් අවුරුද්දක් තිස්සේ ඒකට පනතක් ගේන්න බැරිව ෆේල් වූ ජනාධිපතිවරයා දැන් රටේ හදිසි ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පාවිච්චි කරන්න තියෙන පනතක් වැරදියට පාවිච්චි කරමින් කෑමබීම බෙදන්න කොමසාරිස් කෙනෙක් පත් කිරීම හෙළාදකිමින් එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා ප්‍රකාශයක් කර තිබුණා.

ඒ ප්‍රකාශය මෙහෙමයි.

‘ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රී ඉඳලා මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ ජනාධිපතිතුමා හදිසි නීති ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දෙවැනි කොටස ක්‍රියාකාරීත්වයට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ.

මෙම පනත යටතේ රටට අභියෝගයක් තියෙනවානම් ආරක්ෂක පැත්තෙන්. එහෙම තිබුණොත් තමයි මහජන ආරක්ෂක පනතේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. එනමුත් ආහාර සැපයුම් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා කියලා මේක කළා කියලා කියනවා. එනමුත් මේක යටතේ ජනාධිපතිතුමාට දැන් පුළුවන් වෙන වෙන නීති හදලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න.

මේ නිසා තමයි අපි නිතරම කිව්වේ. පාර්ලිමේන්තුව අවුරුද්දක් ගත වෙලා තියෙනවා. නව නීතියක් හදන්න ඕනෑ කියලා. පොදු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා. ඒක කරන්නේ නැතිව. මම කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒක සම්මත කරන්නේ නැතිව ආරක්ෂක පනතක් යටතේ මේක කිරීම අපි හෙළා දකිනවා.’