දින 14 ක් දෙන්න… ජයරුවන් CID යෙන් ඉල්ලයි..

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාරට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) හමුවේ පෙනී සිටීමට දින 14 ක කාලයක් ලබා දෙන ලෙස නීතිඥයින් අගෝස්තු 31 වෙනිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාරට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබුණේ, Truth with chamuditha යුටියුබ් නාලිකාවට ලබා දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී වැරදි තොරතුරු ජනතාවට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ලද පැමිණිල්ලකට කරුණු විමසීමකටය.

මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදි වෛද්‍යවරයා පවසා තිබුණු කරුණු ගැන සොයා බලන්න යැයි රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ හා රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ සභාපතිවරුන් අගෝස්තු 29 වෙනිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් කර තිබුණි.

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ තිසත් විජේගුණවර්ධන මහතා මෙසේ පවසා තිබුණි.

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්මයා කොවිඩ් ආසාදනය වෙලා දැනට කොවිඩ් සුව වීමෙන් පසුව ඇති වෙන යම් යම් සංකූලතා හේතුවෙන් යම් යම් උපදෙස් මත විවේක සුවයෙන් ගත කළ යුතුයි කියන වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තියන නිසා අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලිපියක් මගින් දැනුම් දුන්නා. වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්තයාට දින 14 ක කායලක් එම ප්‍රකාශය ලබා දීම සඳහා ලබා දෙන්න කියලා. දින 14 කට පස්සේ ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්තයා ඇවිල්ලා සාකච්ඡාවේදී යම් කිසි කරුණක් හෙළිදරව් කරලා යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයක් ලබා දෙයි.

තව කියවන්න