ලංකාවේ හැම පවුලටම කැඳ පැකට් දෙන්න කෙහෙළියගෙන් කැබිනට් තීන්දුවක්

-ආණ්ඩුවට එන්නත විශ්වාස නැතිවද?
– කැඳ බීලා එන්නත් නොගෙන ඉඳීවිද?
– කැඳ ව්‍යාපෘතිය බිස්නස් එකක්ද?

රටේ හැම පවුලකටම දේශීය ඖෂධ මංජුසාවක් දෙන්න කැබිනට් එක තීන්දු කරලා. මුලින් පවුල් ලක්ෂ 25කට. ඊට පස්සේ ඉතිරි පවුල්වලට.

කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය සඳහා දිවයිනේ සෑම වැඩිහිටි පුරවැසියෙක්ටම එන්නත් ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියක ආණ්ඩුව ඉන්නවා. ඒත්, ඒ අතරේ අපේ රටේ දේශීය දැනුමෙනුත් වැඩක් ගන්න ආණ්ඩුව හිතුවා වගේ තමයි ආයුර්වේද බෙහෙත් ගැන අලුත්ම කැබිනට් තීන්දුව බැලුවාම හිතෙන්නේ.

ඒත්, අතීත අත්දැකීම් එක්ක කරුණු කාරණා දන්න අයට සැකයක් එන්න පුළුවන්, ‘මේක කාගේ බිස්නස් එකක්ද?’ කියලා. මොකද ඔය කැඳ පොවන වැඩ මීට කලින් රජයේ වියදමෙන් කළේ සමහර අයගේ පොකැට්වලට සල්ලි වැටෙන විදියට.

කැබිනට් තීන්දුව මෙහෙමයි.

‘කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය සඳහා දේශීය ඖෂධ ජනතාව වෙත ලබා දීම සඳහා වූ ව්‍යාපෘතිය.

දැනට රට පුරා පවතින අරමුණින් දිවයිනේ සියලු පවුල් ආවරණය වන පරිදි දේශීය ප්‍රතිශක්ති වර්ධක ඖෂධ සහ ඖෂධීය ප්‍රතිශක්ති වර්ධක කැඳ ලබා දීම පිණිස වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ සූත්‍ර කමිටුව විසින් අනුමත කර ඇති ඖෂධ මංජුසාවක් දිවයිනේ සෑම පවුලක් වෙතම ලබා දීමටත්, යෝජිත වැඩසටහනේ පළමු අදියර යටතේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ ආදායම් අහිමි වූ පවුල් ලක්ෂ 25 සඳහාත්, දෙවන අදියර යටතේ ඉතිරි සියලුම පවුල් සඳහාත් ක්‍රියාත්මක පිණිස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.’

ඇතැම් විට මෙවැනි ව්‍යාපෘතියකින් රටටම කැඳ දුන්නාට පස්සේ, එන්නතේ බලෙන් කොවිඩ් පාලනය වුණාම කවුරුහරි ව්‍යාපාරිකයෙක්ට ‘මගේ කැඳ බීලයි රටම සනීප වුණේ’ වගේ කයිවාරුවක් ගැසීමේ හැකියාත් ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා.