මූල්‍ය විනයක් තියාගන්න! බැසිල්ගේ කටින් ඒ වචන පිටවෙලා! පුදුම වෙන්න එපා!

ආණ්ඩුව මේ අවුරුද්දේ වැඩ ආරම්භ කරලා නැති ව්‍යාපෘති කරනවද නැද්ද කියලා සලකා බැලීමක් කරන්න කියලා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කිව්වාලු. අනවශ්‍ය වියදම් එපා කියලා උපදෙස් දුන්නාලු.

දැඩි මූල්‍ය විනයක් පවත්වාගෙන යන්න කියලාත් ඔහු කීවාලු. මේ ආණ්ඩුව සහ මූල්‍ය විනය, අයවැය විනය වගේ සංකල්ප නිකං අයිෆෝනුයි කෙටේරියයි වගේ. එකිනෙකට එකක් කිසිම ගැලපීමක් නෑ. විශේෂයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා යටතේ ඉස්සර කෙරුණ ව්‍යාපෘති ගැන විගණන වාර්තා වගේ කියෙව්ව කෙනෙකුට මේවා දකිද්දී…. (ඉතිරි ටික කියන්න ඕනෑ නැහැ.)

ඒත් මූල්‍ය විනයක් තියාගන්න කියලා බැසිල් රාජපක්ෂ කියනවානම් ආර්ථිකයේ තත්වය එච්චර හොඳ නෑ කියන එක තමා කියැවෙන්නේ.

මේ ගැන කැබිනට් තීන්දු දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රමේෂ් පතිරණ මේ විදියට විස්තර කරලා තිබුණා.

“පසුගිය අයවැය ලේඛනයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මේ වසරේදී දැනටත් වැඩ ආරම්භ කර නොමැති ව්‍යාපෘති තිබෙනවා නම් ඒවා මේ වසර තුළදී මූල්‍යමය වශයෙන් ඉදිරියට ගෙන යෑමට නොහැකි නම් එම වැඩසටහන් පිළිබඳව නැවත ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කර තීන්දුවක් ගන්න කියලා.

ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය නොවන බඳවා ගැනීම් තිබෙනවා නම් එම බඳවා ගැනීම් නතර කරන ලෙස දැනුම්දීලා තිබුණා. දැනටමත් අමාත්‍යාංශය සහ දෙපාර්තමේන්තු සතුව කළමනාකරණය කරගත හැකි වියදම් තිබෙනවා නම් ඒවා කළමනාකරණය කරගෙන දැඩි මූල්‍ය විනයක් පවත්වාගෙන යන ලෙසත් මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා.”