රජයේ ආදායමෙන් භාගයක් කොරෝනාවලට වියදම් කෙරුවා – කබ්රාල්

කෝවිඩ් 19 වසන්ගතය පාලනය කරන්න හා ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට රුපියල් බිලියන 700 කට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා තියෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කියලා තියෙනවා.

මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරලා තියෙන්නේ අගෝස්තු 30 වෙනිදා ‘ඩේලි නිව්ස්’ පුවත්පත.

2020 අවුරුද්දේ රජයේ ජාතික ආදායම රුපියල් බිලියන 1380ක් බවත් ඒ මුදලින් භාගයට වඩා මේ විදියට වියදම් වෙලා තියෙන බවත් ඔහු කියලා.

පීසීආර් සහ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටල මිලදී ගන්න මේ වියදම්වලදී වැඩි ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දුන් බවත්. රුපියල් බිලියන 50 ක් අඩු ආදායම්ලාභින්ට සහන සලසන්න වියදම් වුණා. නොමිලේ ඹෟෂධ ලබා දීම සදහා රුපියල් බිලියන 90 ක් වැය වුණා. රුපියල් බිලියන 40 ක් අබාධිත සෙබළුන් වෙනුවෙන් වියදම් කළා. රුපියල් බිලියන 250 ක් විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීම සදහා වෙන් වුණා.

රුපියල් බිලියන 35ක පොහොර සහනාධාර ලබා දුන්නා.තවත් රුපියල් බිලියන 70 ක් විවිධ සහන ලබා දීම් සදහා වියදම් කළා.

‘ඇත්තම කියනවා නම් මේ වගේ වසන්ගතයක් ඇවිත්, මේ විදියට රජයේ ජාතික ආදායමෙන් වියදම් වෙලා තියෙන මොහොතක රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් කැපීම්, අමතර දීමනා කපා දැමීම් සිදු කරන්නේ නැතිව ආණ්ඩුව ඔවුන්ට වැටුප් ලබා දීම ගැන රාජ්‍ය සේවකයෝ ආණ්ඩුවට ස්තූතිවන්ත වෙන්න ඕනෑ’ බව අමාත්‍යවරයා කියලා තියෙනවා.