කොරෝනා නැති කරන්න සල්ලිකාර රටවල් කරන ඒවා අපිට කරන්න බැහැ – මහින්ද රාජපක්ෂ

Former Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa arrives at a press conference in Colombo, Sri Lanka. Thursday 18 October 2018. (Photo by Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images)

කෝවිඩ් 19 වසංගතය මර්ධනය කරන්න ලෝකයේ ධනවත් රටවල් කරන සමහර දේවල් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අසීරු බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ දිවයින පුවත්පතට කියලා තියෙනවා.

කෝවිඩ් වසංගතය මැඬපවත්වන්න රට ලොක්ඩවුන් කරලා තියන්න කියලා විවිධ පාර්ශවයන් රජයෙන් ඉල්ලීම් කිරිම ගැන අහපු වෙලාවේ අගමැතිතුමා මේ ගැන කියලා තියෙන්නේ.

‘රට වැහුවත් නැතත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් ලැබෙනවා. එහෙත් එදාවේල හම්බ කරගෙන ජීවත් වෙන මිනිස්සු මේ ලොත්ඩවුන් කිරීම නිසා අසරණ වෙලා ඉන්නේ. රට දිගින් දිගටම ලොක්ඩවුන් කළොත් ඒ අයට මුහුණපාන්න වෙන ආර්ථික දුෂ්කරතා ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. හැමෝම සෞඛ්‍ය උපදෙස් නිසි ආකාරයෙන් පිළිපදිනවා නම් අපිට මේ තත්වයෙන් ඉක්මනින් ගොඩ යන්න පුලුවන්’