ඩොලර් නැති නිසා, ණයට තෙල් ගන්න සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය බොර තෙල් හා පෙට්‍රල් නිෂ්පාදන දිගුගාලින ණය පදනම මත ලබා ගන්න එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමග තමන් සාකච්ඡාවක් කරපු බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල කියනවා.

ගම්මන්පිල මහතා සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය තානාපති කාර්යාලයේ වැඩබලන ප්‍රධානී සෙයිෆ් ඇලනාෆ්බි අතර හමුවක් පැවතුණා කියලා තම ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ගම්මන්පිල මහතා කියලා තියෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් පවතින විදේශ විනිමය ගැටලුවට පිළියමක් විදියට මේ සාකච්ඡාව සිදු කළා කියලා තමයි ඔහු සදහන් කරලා තියෙන්නේ.