බොන අය සල්ලිකාරයෝ – සෙන්දිල් තොණ්ඩමන්

කෝවිඩ් වසංගත සමයේදී ආණ්ඩුවෙන් සහන ලබා දෙන්න ඕනෑ අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් හඳුනාගන්න ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ උප සභාපති, සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් මහත්තයා රජයට නව ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කරලා තියෙනවා.

මේ යෝජනාව ලංකාදීප වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරලා තියෙනවා.

සෙන්දිල් මහත්තයාගේ අපූරු යෝජනාව තමයි මත්පැන් මිලදී ගන්න හරි මත්පැන් අලෙවිසල් (බාර්) වලට හරි එන මිනිස්සුන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක සටහන් කර ගන්න එක. ඒ මහත්තයා කියන්නේ මේ විදියට හැදුනුම්පත් අංක සටහන් කර ගත්තොත් නියම අඩු ආදායම්ලාභීන් කවුරුන්දැයි පැහැදිලිව හඳුනාගන්න පුලුවන් කියලා.

සෙන්දිල් මහත්තයා විශ්වාස කරන්නේ කෑම බීම පවා සොයා ගන්න බැරි අසීරු ආර්ථික තත්වයක් තියෙන වෙලාවට, කවුරුහරි ගිහින් මත්පැන් මිලදී නම් ඒ කෙනාව අඩු ආදායම්ලාභියෙක් කියලා සලකන්න බැහැ කියලා.

මත්පැන් අලෙවිසල්වලින් මත්පැන් බෝතල් හතර පහ මිලදී ගන්න පුද්ගලයන් අඩු ආදායම්ලාභීන් විදියට සලකන්න බැහැලූ. ඒත් මේ විදියට මත්පැන් මිලදී ගන්න අය රජයේ විවිධ සහනාධාර ලබා ගන්න බවත් ඔහු කියලා තියෙනවා.

මේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ රජය ජනතාවට සහනාධාර ලබා දෙන්නේ ඉතාම දුෂ්කර කොන්දේසි යටතේ කියලා ඔහු කියලා. ඉතිං ඒ සහනාධාර නිසි විදියට දෙන්න නම් මේ වගේ ඉක්මනින් මේ පුද්ගලයෝ හදුනගන්න ඹ්නෑ කියලා ඔහු කියලා.

ඒත් එක්කම ඒ මහත්තයා කියලා තියෙනවා මත්පැන් යනු ජනතාවගේ අමතර අවශ්‍යතාවයක් බවත්.