ලංකාවට ඉතිහාසගත අපනයන ආදායමක්! ‍ඒත්, ඒ ආදායම ‘ගැලවුම්කාර’ වෙස්මූණ දාගත් චීනයෙන් නම් නෙවෙයි!

– චීනා දෙන්නෙ ණය විතරයි! ඩොලර් ගේන අපනයන ඇමෙරිකාවටයි, යුරෝපෙටයි, ඉන්දියාවටයි ජුලි මාසෙ අපනයන දත්ත සසඳමු!

ලංකාව ජුලි මාසයේදී ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවලා අපනයන කරලා වාර්තාවකුත් තියලා. මාසෙක අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියනය හෙවත් මිලියන 1000 ඉක්මවන්න සමත් වෙලා. ගිය අවුරුද්දේ ජුලි මාසෙ ඩොලර් බිලියන 1085ක් අපනයනය කරපු ලංකාව, එය ඉතිහාසයේ වැඩිම මාසික අපනයන ආදායම විදියට වාර්තාවක් තැබුවා.

මේ ජුලියේ ඩොලර් මිලියන 1099ක් වටිනා අපනයනවලින් ඒ මාසික ආදායමේ වාර්තාව කැඩුවා.

2020 එක්ක සංසන්දනය කළාම අපේ ඇඟලුම් සහ තේ අපනයන ආදායම ටිකක් විතර මේ අවුරුද්දේ අඩු වෙලා.

ඒත් අපි මත්ස්‍ය අපනයන ආදායම, මැණික් ආදී අපනයන, රබර්, විවිධාකාර ආහාර නිෂ්පාදන වගේ අපනයන වර්ග තමයි ගොඩක් වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ.

ගිය අවුරුද්ද එක්ක බැලුවොත් රටවල් විදියට ඇමෙරිකාව, ඉන්දියාව, කැනඩාව වගේම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට යවපු අපනයන ප්‍රමාණය ජුලි මාසයේදී වැඩි වෙලා.

ලංකාවේ විදේශ සංචිත කඩාවැටුණු මේ නිශ්චිත මොහොතේ තමයි ‘බටහිර’ ලෝකයත්, ඉන්දියාවත් එක්ක ආර්ථික සහ දේශපාලන සම්බන්ධතාවල වැදගත්කම වැඩිපුරම තේරෙන්නේ.

චීනය අපට ණය දීලා, ඒ ණයවලින් එයාලගෙම සේවා මිලදී ගන්න සලස්සලා, අන්තිමේ කිසි තේරුමක් හෝ ලාභයක් නැති හොල්මන් ඉදිකිරීම් කරවලා, අපි තවත් ණය වෙවී එයාලටම ණය ගෙවන තැනට පත් කරනවා විතරයි.

අද, මේ මොහොතේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනෑ පෙර කී රටවල් එක්ක සම්බන්ධතාවල වැදගත්කම.

පහත අපනයන දත්ත සසඳලා බලන්න.

අපි ජනවාරි-ජුලි කාලසීමාවේ දත්ත සැසඳුවොත් චීනෙට කරලා තියෙන අපනයන ඩොලර් මිලියන 164ක් විතරයි වටින්නේ. ඉන්දියාවට කරපු අපනයන ඩොලර් මිලියන 429ක්. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට තමයි රටක් විදියට වැඩිම අපනයන. ඒ මාස ටිකේ ඩොලර් මිලියන 1,631.36 ක්. ඊළඟට යුරෝපා සංගමයෙන් වෙන් වූ එක්සත් රාජධානියට. ඒ කාලසීමාවේ ඩොලර් මිලියන 525.35 ක්.

කලාපයක් විදියට ඒ කාලසීමාවේ වැඩිම අපනයන යුරෝපා සංගමයට. පහත සටහනේ යුරෝපා සංගමයේ රටවල් දක්වලා තියෙන්නේ වෙන වෙනම.

Merchandise Export Performance

Values in US$ Mns

 Exports of GoodsJan-July2019Jan-July2020Jan-July2021% Growth (20-21)July2020July2021% Growth (20-21)
 Apparel3226.112403.702930.8721.93467.04452.55-3.10
 Tea796.26702.60765.668.98130.92115.13-12.06
 Rubber-based535.32434.27616.5941.9885.0896.6513.60
 Coconut-based370.35356.37464.4230.3274.7976.672.51
 Diamond, Gems & Jewelry175.2985.52148.7873.9714.3421.4149.30
 Electronics & Electronic Components227.99176.26241.4536.9932.1639.4622.70
 Spices and Concentrates170.69155.71243.6256.4641.2345.9611.47
 Food & Beverages220.98218.43211.37-3.2362.1536.99-40.48
 Seafood163.99117.59146.8524.8818.4840.48119.05
 Ornamental Fish9.137.8211.6448.851.444.94243.06
 Vegetables18.3815.5214.66-5.542.683.6837.31
 Fruits24.6221.4321.892.153.704.0910.54
 Other Export Crops17.1549.6932.66-34.2710.536.01-42.92
 Flowers & Foliage11.657.729.2019.171.082.0387.96
 Boat Building63.611.642.6762.800.280.14-50.00
 Petroleum Products196.70205.82115.01-44.1235.1850.5843.77
 Others680.9492.44683.7938.86103.92102.64-1.23
 Total Merchandize Exports6,909.125,452.536,661.1322.171,085.01,099.411.33

Top 10 Export Destinations

CountryJan-July2020Jan-July2021% Growth (20-21)July2020July2021% Growth (20-21)
1United States1,403.541,631.3616.23256.09276.227.86
2United Kingdom461.7525.3513.79100.181.17-18.91
3India339.39429.4726.5461.8768.4210.59
4Germany312.57417.8133.6762.2966.897.38
5Italy233.46325.0939.2550.4850.23-0.50
6Netherlands146.99232.0957.9036.6538.384.72
7Belgium156.75186.5419.0034.1827.00-21.01
8Canada109.58173.3858.2221.2831.3047.09
9China114.66164.6243.5725.3123.94-5.41
10UAE113.21152.5234.7219.2535.9386.65
Others2,060.682,422.9017.58417.50399.93-4.21
Total5,452.536,661.1322.171,085.01,099.411.33