ගුරු- විදුහල්පතිවරුන්ට ප්ලෑන් කරලා මඩ ප්‍රචාර -ජෝසප් ස්ටාලින්

ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා උද්ඝෝශණවලට පැමිණි ගුරු- විදුහල්පතිවරුන් කෝවිඩ් 19 ආසාදනය වෙලා මිය ගිහින් බව කියන ප්‍රවෘත්ති සැලසුම් සහගත මඩ ප්‍රචාර බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලීන් මහතා කියනවා.

ගිය සතියේ කෝවිඩ් හැදිලා ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ වාට්ටු ලිපිකරු සංගමේ සභාපති ගීතිකා විජේසූරිය මහත්මිය මිය ගිහින් තිබුණා. ඇයගේ පින්තූරත් සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වුණා. ඇය උද්ඝෝෂණවලට සහභාගි වෙලා. ඇයට කෝවිඩ් හැදිලා මිය ගිහින් කියලා.

අනුරාධපුරේ පාසලක ගුරුවරියක් මිය ගිහින් කියලා සමාජ මාධ්‍යවල පොටෝ ශෙයා වුණා. ඒ කෝවිඩ් හැදිලා මිය ගියා කියලා ශෙයා වුණු පොටෝ එකේ තිබුණ නම සදහන් වෙලා තිබුණ ගුරුවරිය විශ්‍රාම ගිය කෙනෙක්. ඇය තවමත් ජිවත් වෙනවා.

ගීතිකා විජේසූරිය මහත්මිය මිය ගිය බවට හෙද නිලධාරීනි පුෂ්පා ද සොයිසා මෙනවිය ඇයගේ මුහුණු පොතේ පල කර සටහනක්