පැණි බිලා, මුට්ටි දාලා කොරෝනා සුව කරන්න බෑ…- ඩලස්

කෝවිඩ් වසන්ගතය පාලනය කරන්න විසඳුමක් හොයා ගන්න ඕනෑ පෑණි බීලා, ගංගාවලට මුට්ටි අතහැරලා නෙවෙයි විද්‍යාත්මක ක්‍රමවලින් බව ජනමාධ්‍ය ඇමැති ඩලස් අලහප්පෙරුම කියලා තියෙනවා.

ඔහු මේ බව කියලා තියෙන්නේ මාතර ප්‍රදේශයේ තිබුණ මාධ්‍ය හමුවකදී.

මෙරට එන්නත්කරණය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ජනතාවගේ සහයෝගය අවශ්‍ය බවත් අමාත්‍යවරයා කියලා.