‘නින්දෙන් ඇහැරිලා’ පොහොර තහනම නිසා, මාස හයකින් එළවළු හිඟයක්?

ආණ්ඩුව දීර්ඝකාලීන, කෙටිකාලීන හා අර්ධකාලීන සැලසුම නැතිව හදිසියේ රසායන පොහොර තහනම් කළ නිසා මාස හයකින් එළවළු හිඟයක් ඇති වීම ගැන නුවරඑලිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ලේකම් අරුණ ශාන්ත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මාධ්‍යවේදී රංජිත් රාජපක්ෂ වෙත ඔහු මෙහෙම කියා තිබුණා.

‘නුවරඑලිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුල බලනකොට අල හිගයක් තියෙනවා ,අනිත් එලවළු සමාන්‍ය මට්ටමේ පවතිනවා.

ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන පවතින්නේ ගොවිතැනින් , ගොවිතැනින් ජිවත් වන අය අද දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා පොහොර නොමැති විම නිසා.

රජයෙන් අක්කරයකට පොහොර මිටි 4 ක් විතර දෙනවා , ඒ පොහොර ටිකෙන් අපිට මේක කරන්න බැ.

මේ යන විදිහට ලංකාව තව මාස 06 කින් වගේ දැඩි ආහාර හිගයකට ලක් වෙනවා එලවළු නොමැති විමෙන්.

රජය මේ කරපු වැඩේ හොදයි නමුත් ඒක කරන්න ඕනි ක්‍රමවේදයකට , පසක් කාබනික පොහොර සදහා හුරු කිරිමට අවුරුදු පහක් පමණ යනවා.’

ඔහු කියා තිබුණේ නුවරඑළිය ගැන පමණක් වුණත්, ලංකාවේ අනෙක් එළවළු නිෂ්පාදන ප්‍රදේශවල තත්වයත් මීට වෙනස් නොවනු ඇති.