ලොක්ඩවුන් පරක්කු කබ්රාල්ගේ පුතාගේ විවාහය නිසාද? කබ්රාල්ගේ උත්තරය මේකයි!

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු සහ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික උපදෙස් ලබාදෙන පුද්ගලයා වන අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාගේ පුත්‍රයාගේ විවාහය පවත්වනතුරු ලොක්ඩවුන් කිරීම කල් දමා ඇතැයි පළ වූ පණිවිඩයක් උපුටා දක්වමින්, ඒවා සම්පූර්ණයෙන් බොරු බව අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ට්විටර් පණිවිඩයින් කියා තිබෙනව.

ආර්ථිකය පවත්වාගැනීම වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවේ ආර්ථික උපදේශකයන් ලොක්ඩවුන් කිරීම කල් දමන්නැයි ඉල්ලූ බව ආරංචි ලෙස පළ වී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් විවාහයක් වැනි පෞද්ගලික හේතුවක් නිසා ලොක්ඩවුන් කල් දමන බවට කිසිම පිළිගත් ආරංචිමාර්ගයකින් තොරතුරු හුවමාරු වී තිබුණේ නැහැ.

එම සාධකයත්, කබ්රාල් මහතාගේ ප්‍රතිචාරයත් සලකමින් එය සම්පූර්ණ වැරදි කටකතාවක් බව විශ්වාස කළ හැකියි.