කොවිඩ් පැතිරෙන හේතුව බුද්ධි අංශ යොදා ජනාධිපති හොයාගෙන!

ගතවූ මාසය තුළ රට පුරා උද්ඝෝෂණ 120ක් පවත්වා ඇති බවත් මේ සෑම උද්ඝෝෂණයක් සඳහා අවම වශයෙන් 1500කට අධික පිරිසක් සහභාගී වී ඇති බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (06) රැස්වූ කොවිඩ් මර්දන විශේෂඥ කමිටු රැස්වීමේදී බුද්ධි අංශ පැවසූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරනවා.

ඒ නිවේදනයේ හැටියට රටේ කොවිඩ් පැතිරීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ විරෝධතා සඳහා ජනතාව එකතු වීම.

මේ වන විට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, ජානක තිස්සකුට්ටිආරච්චි ඇතුළු ආණ්ඩුවේ නායකයන් පවා කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් වුණත් ඔවුන් උද්ඝෝෂණවලට සහභාගී වී තිබුණේ නැහැ. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා නගරයක් මැද මල් මාලා දමමින් උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණත් ඔහුට අවවාද කළ බවක් හෝ වාර්තා වී නැහැ.

එම සිදුවීම් ඇතුළුව කාලසීමාවේ සියලු දෙනාට දැකගැනීමට හැකි වූ අනෙකුත් ජන ඒකරාශිවීම් තිබුණත්, මේ මාධ්‍ය නිවේදනයේදී බුද්ධි අංශ උපුටා දක්වමින් උද්ඝෝෂණම ඉස්මතු කර පෙන්වීම විශේෂයි.

සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිනොපැද මෙලෙස වූ ජන ඒකරාශි වීම රට පුරා කොවිඩ් පැතිර යාම වේගවත් වීමට හේතු වී ඇති බව බුද්ධි අංශ පෙන්වා දුන්නාලු.